photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۵_۱۵-۲۸-۰۰
۱
۲
photo_2018-10-15_14-43-08
۷
photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۵_۱۵-۲۶-۴۰
۹
photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۵_۱۵-۲۹-۲۵
۱۱
photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۵_۱۳-۴۳-۱۵
photo_2018-10-15_15-02-42
Untitled11
photo_2017-09-15_15-49-18
photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۵_۱۵-۱۲-۳۶


دارای گرید A غرفه سازی

اولین نیستیم ولی تمام توان بر آنیم که بهترین باشیم …

هدف، آفرینشِ هنر نیست

هدف، بودن در حالِ شگفتی است که ناگزیر به آفرینش هنر می‌انجامد.

چرا باید در نمایشگاه شرکت کنیم؟


شرکت در نمایشگاه فواید بسیاری برای کسب و کارها خواهد داشت، حضور در نمایشگاه، خواه کوچک یا بزرگ، به شرکت ها ابزار قدرتمندی برای دسترسی به مشتریان فعلی و ملاقات با مشتریان جدید می بخشد تا بتوانند برندی قابل اعتماد بسازند.
اما کسب و کارهای بسیاری به دلیل هزینه های این کار، در نمایشگاه شرکت نمی کنند، علیرغم اینکه شرکت در نمایشگاه فرآیند کم هزینه ای نیست اما مانند بیشتر اشکال بازاریابی، با اتخاذ روش درست، شرکت در نمایشگاه میتواند گزینه ای بسیار سودمندی باشد.

عضو رسمی انجمن غرفه سازان ایران


دارای گرید A و مجوز رسمی غرفه سازی از نمایشگاه بین الملل تهران