بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی سال ۱۳۹۷

تاریخ نمایشگاه:۱۶/۰۲/۱۳۹۷ لغایت ۱۹/۰۲/۱۳۹۷

نام مجری:شرکت راهکارتجارت مدیریت کوشا