بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی،داروئی و آزمایشگاهی سال ۹۷

تاریخ نمایشگاه ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ لغایت ۰۱/۰۴/۱۳۹۷

نام مجری:شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران