بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

تاریخ نمایشگاه:۰۸/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۱۱/۰۴/۱۲۹۷

اسم مجری:شرکت پالار سامانه