بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

تاریخ نمایشگاه:۲۴/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۲۷/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا(فیپکو)