بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی آلات بهداشتی

تاریخ نمایشگاه:۱۹/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۲۲/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت پویا نگارسرام سرامیک