اخبار

نمایشگاه آسانسوروصنایع و تجهیزات وابسته

هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی آسانسور،صنایع و تجهیزات وابسته

تاریخ نمایشگاه:۲۸/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۳۱/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

نمایشگاه دام و طیور

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام و طیور

تاریخ نمایشگاه:۱۵/۰۶/۱۳۹۷ لغایت ۱۸/۰۶/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت میلادمبتکرشرق

نمایشگاه الکترونیک،کامپیوتروتجارت الکترونیک

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتروتجارت الکترونیک

تاریخ نمایشگاه:۰۶/۰۵/۱۳۹۷ لغایت ۰۹/۰۵/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت راهکارتجارت،مدیریت کوشا

نمایشگاه مبلمان منزل

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

تاریخ نمایشگاه:۲۴/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۲۷/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا(فیپکو)

نمایشگاه کاشی،سرامیک و چینی آلات بهداشتی

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی آلات بهداشتی

تاریخ نمایشگاه:۱۹/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۲۲/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت پویا نگارسرام سرامیک

نمایشگاه صنایع وتجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع وتجهیزات آشپزخانه،حمهم،سونا و استخر

تاریخ نمایشگاه:۱۹/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۲۲/۰۴/۱۳۹۷

اسم مجری:شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

نمایشگاه صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

تاریخ نمایشگاه:۰۸/۰۴/۱۳۹۷ لغایت ۱۱/۰۴/۱۲۹۷

اسم مجری:شرکت پالار سامانه

نمایشگاه حمل و نقل ریلی

ششمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهران سال ۱۳۹۷

تاریخ نمایشگاه:۲۹/۰۳/۱۳۹۷ لغایت ۰۱/۰۴/۱۳۹۷

نام مجری:میلادنور

نمایشگاه تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی،دارویی وآزمایشگاهی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی،داروئی و آزمایشگاهی سال ۹۷

تاریخ نمایشگاه ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ لغایت ۰۱/۰۴/۱۳۹۷

نام مجری:شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی سال ۱۳۹۷

تاریخ نمایشگاه:۱۶/۰۲/۱۳۹۷ لغایت ۱۹/۰۲/۱۳۹۷

نام مجری:شرکت راهکارتجارت مدیریت کوشا