پروژه های ما

شرکت محترم بانی طب آریا شرکت محترم بانی طب آریا نمایشگاه ایران بیوتی به متراژ 30 مترمربع
شرکت آسیا چوب البرز شرکت آسیا چوب البرز نمایشگاه یراق آلات به متراژ 72 مترمربع
شرکت محترم آبنوس جام کرج شرکت محترم آبنوس جام کرج نمایشگاه دروپنجره به متراژ 76.5 مترمربع
شرکت محترم رئال وین شرکت محترم رئال وین نمایشگاه دروپنجره به متراژ85.5 مترمربع
شرکت محترم کوشا صنعت شرکت محترم کوشا صنعت نمایشگاه چاپ و بسته بندی به متراژ 111 متر مربع
شرکت محترم پامچال شرکت محترم پامچال نمایشگاه تاسیسات به متراژ 30 متر مربع
شرکت محترم تامین تجهیز جهان گستر شرکت محترم تامین تجهیز جهان گستر نمایشگاه نفت و گاز به متراژ 24 متر مربع
شرکت محترم چینود شرکت محترم چینود نمایشگاه آگروفود به متراژ 32 متر مربع و 15 متر ربع طبقه دوم
شرکت محترم پلاستیک پاسارگاد شرکت محترم پلاستیک پاسارگاد نمایشگاه چاپ و بسته بندی به متراژ 24 متر مربع
شرکت محترم پارس ارتباط شرکت محترم پارس ارتباط نمایشگاه ایپاس به متراژ 200 مترمربع
شرکت محترم فام آفرین پارسه شرکت محترم فام آفرین پارسه نمایشگاه رنگ و رزین به متراژ 85 متر مربع و 18 متر مربع طبقه دوم
شرکت محترم ماکیان دارو شرکت محترم ماکیان دارو نمایشگاه دام و طیور به متراژ 48 متر مربع
شرکت محترم فرا الکتریک شرکت محترم فرا الکتریک
شرکت محترم الوند پروتئین پارسیان شرکت محترم الوند پروتئین پارسیان نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات به متراژ 30 متر مربع
شرکت محترم یادمان پارس دژ شرکت محترم یادمان پارس دژ نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به متراژ 18 متر مربع
شرکت محترم راما اسپا شرکت محترم راما اسپا نمایشگاه بین المللی گردشگری به متراژ 53 متر مربع