پروژه های ما

شرکت محترم مانلی پرواز پایتخت شرکت محترم مانلی پرواز پایتخت نمایشگاه بین المللی گردشگری به متراژ 30 متر مربع
شرکت محترم کوشا صنعت شرکت محترم کوشا صنعت نمایشگاه بین المللی اگروفود محوطه به متراژ 120 متر مربع
شرکت محترم دامون شرکت محترم دامون نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل به متراژ 130 متر مربع
شرکت محترم بوفین چین شرکت محترم بوفین چین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک به متراژ 15 متر مربع
شرکت محترم تیان تفلون شرکت محترم تیان تفلون نمایشگاه شیرینی و شکلات به متراژ 48 متر مربع
شرکت محترم فرا رو پایا شرکت محترم فرا رو پایا نمایشگاه بین المللی صنعت به متراژ 24 متر مربع
شرکت محترم دیاکو پارس شرکت محترم دیاکو پارس نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین به متراژ 25 متر مربع
شرکت محترم قارچینو شرکت محترم قارچینو نمایشگاه اگروفود متراژ 32 متر مربع
شرکت محترم فرا الکتریک شرکت محترم فرا الکتریک نمایشگاه بین المللی تاسیسات متراژ 60 متر مربع
شرکت محترم الیاس سانیا شرکت محترم الیاس سانیا نمایشگاه شیرنی و شکلات به متراژ 185 متر مربع
شرکت محترم تیان تفلون شرکت محترم تیان تفلون نمایشگاه بین المللی اردو نان-متراژ 60 متر مربع
شرکت محترم آترین پارسیان شرکت محترم آترین پارسیان نمایشگاه محیط زیست به متراژ 120 متر مربع
شرکت محترم آسیا چوب البرز شرکت محترم آسیا چوب البرز نمایشگاه ابزار یراق به متراژ 80 متر مربع
شرکت محترم ژیوار شرکت محترم ژیوار نمایشگاه آرایشی و بهداشتی به متراژ 53 متر مربع