غرفه سازی چیست؟

در تجارت امروز تبلیغات موفق حرف اول را میزند. امروزه هرقدرهم محصول با کیفیت و کارآمد دراختیار داشته باشی برای بدست آوردن سهم بیشتری در بازار باید از تکنیک های موثر برای فروش محصولات استفاده کنی. تبلیغ هوشمندانه و به نمایش گذاشتن کالا و خدمات به منظور بیان تفاوت ها و تمایزات ، روشی موثر و گامی مهم در توسعه ی کسب و کار و باقی ماندن در دنیای رقابت است. و تبلیغات زمانی موجب برجسته کردن مزیت شما نسبت به رقبایتان می شود که به صورت درست و در مکانی درست صورت گیرد. از آن جا که نمایشگاه مکانی بالقوه برای نمایش و عرضه …

ادامه مطلب »
اصول اساسی طراحی غرفه

تعادل: تعادل در طراحی شبیه تعادل در فیزیک است. شکل بزرگ نزدیک به مرکز می تواند با شکل کوچک نزدیک به لبه متعادل شود. تعادل پایداری و ساختار را برای طراحی غرفه فراهم می کند. وزن آن در طراحی غرفه توسط قرار دادن عناصر شما توزیع شده است. Proximity: نزدیکی ارتباط بین عناصر ایجاد می کند. این یک نقطه کانونی است. نزدیکی به این معنا نیست که عناصر باید با هم قرار بگیرند، به این معنی است که آنها باید در هر لحظه بصری باشند. ALIGNMENT: به ما اجازه می دهد تا نظم و سازمان را ایجاد کنیم. تراز کردن عناصر اجازه می دهد تا …

ادامه مطلب »